Kontynuacja strajku
Dodane przez Admin dnia 14 kwiecie˝ 2019 18:06

Szanowni Rodzice!

Informuj´┐Ż, ´┐Że wobec braku porozumienia mi´┐Żdzy zwi´┐Żzkami zawodowymi a stron´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż w dniach 15,16,17 kwietnia nauczyciele Szko´┐Ży Podstawowej nr 3 w S´┐Żupcy- oddzia´┐Ży gimnazjalne kontynuuj´┐Ż strajk. W zwi´┐Żzku z tym w tych dniach nie b´┐Żd´┐Ż odbywa´┐Ż si´┐Ż zaj´┐Żcia dydaktyczne . Dyrekcja szko´┐Ży organizuje zaj´┐Żcia opieku´┐Żcze w godzinach 8 – 14.30. Przepraszamy za zaistnia´┐Ż´┐Ż sytuacj´┐Ż i prosimy o wyrozumia´┐Żo´┐Ż´┐Ż.

Z powa´┐Żaniem
v-ce dyr. Henryk Szurek