PROTEST STRAJK
Dodane przez Admin dnia 05 kwiecie˝ 2019 20:26

Szanowni Rodzice!

Informuj´┐Ż, ´┐Że w dniach 08 i 09 kwietnia 2019 r. tj. w poniedzia´┐Żek i wtorek nauczyciele Szko´┐Ży Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza z oddzia´┐Żami gimnazjalnymi w S´┐Żupcy przyst´┐Żpuj´┐Ż do strajku, kt´┐Żrego inicjatorem i organizatorem jest ZNP. W zwi´┐Żzku z tym w tych dniach nie odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż zaj´┐Żcia dydaktyczne (tzn. lekcje). Jednocze´┐Żnie informuj´┐Ż, ´┐Że szko´┐Ża zapewnia zaj´┐Żcia opieku´┐Żcze, kt´┐Żre b´┐Żd´┐Ż zorganizowane przez dyrekcj´┐Ż szko´┐Ży w godzinach 8.00 – 14.30 w budynku gimnazjum ul. Armii Krajowej 27. Informuj´┐Ż, ´┐Że taka organizacja funkcjonowania szko´┐Ży podczas strajku nauczycielskiego zosta´┐Ża przekazana organowi prowadz´┐Żcemu Szko´┐Ż´┐Ż. Przepraszamy za zaistnia´┐Ż´┐Ż sytuacj´┐Ż i prosimy o wyrozumia´┐Żo´┐Ż´┐Ż.

Z powa´┐Żaniem
v-ce dyr. Henryk Szurek